Latest News

Wed 18 Feb 2015 07:50:35 PM UTC
Wed 18 Feb 2015 01:07:52 PM UTC
Thu 18 Dec 2014 02:29:07 PM UTC
Wed 23 Jul 2014 03:52:19 PM UTC
Mon 31 Mar 2014 07:33:23 PM UTC
Mon 18 Nov 2013 12:43:18 PM UTC
Tue 24 Sep 2013 10:40:32 AM UTC
Mon 26 Nov 2012 03:13:04 PM UTC

user ingop joined language Luxembourgish; Letzeburgesch

Thu 26 Jul 2012 09:42:29 AM UTC
Mon 26 Mar 2012 02:46:48 PM UTC

New project Multishop 2.0.25 added to language Luxembourgish; Letzeburgesch.

Wed 15 Feb 2012 04:43:26 PM UTC
Mon 01 Aug 2011 11:02:14 AM UTC
Mon 01 Aug 2011 10:36:08 AM UTC